top of page

Sensomotorinen valmennus

Jalanjäljet hiekassa- sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen valmennus eli refleksiohjaus on hermoston saattamista tasapainoon

Hermoston epätasapainotila voi ilmetä esimerkiksi

  • rauhattomuutena

  • kykenemättömyytenä rentoutua (pää käy ylikierroksilla)

  • kehon kiputiloina

  • vaikeuksina vuorovaikutustilanteissa

  • hankaluutena oppimisessa keskittymiskyvyn puutteen takia

  • motoriikan ja tasapainon pulmina

Hermoston jatkuva ylivireys vaikuttaa myös motivaatioon ja stressinsietokykyyn. Epätasapainoinen hermosto reagoi usein ylimitoitetusti pieniinkin tapahtumiin.

Kaikki nämä kuormittavat turhaan arkeasi. Sensomotorisessa valmennuksessa pääsemme parantamaan aivojen, astien ja hermoston yhteistoimintaa purkamalla turhia liikemalleja ja päälle jääneitä refleksejä. 

Sensomotorisen valmennuksen alkukartoituksessa saan helppojen liikkeiden avulla testaamalla kuvan hermostosi toimivuudesta ja siinä mahdollisesti esiintyvästä epätasapainotilasta.

Alkukartoituksen perusteella saat juuri sinulle räätälöidyt harjoitteet  hermoston tasapainottamiseen kotona tehtäväksi.

Kaikki käytettävät harjoitteet ja hoitotoimet on suunniteltu siten, että ne tukevat hermoverkostosi rakentumista eteenpäin siltä osin, mihin sen rakentuminen lapsuudessa pysähtyi.

Näin löydät todelliset voimavarasi ja oman, aidon itsesi

Ketkä voivat hyötyä sensomotorisesta valmennuksesta?

Image by Tom Barrett

Lapset

Onko lapsellasi keskittymisen ongelmia?

Oppimis- tai lukihäiriöitä?

Kuulon yliherkkyyttä tai tunnon  herkkyys  (vaatteiden vyötärö, saumat, laput)?

Onko liikunta hankalaa, tasapaino hukassa?

Yllä mainitut asiat voivat kieliä refleksijäänteistä, jotka vaikeuttavat hermoston ja aivojen yhteistyötä. Näihin voidaan vaikuttaa sensomotorisen valmennuksen avulla.

Sensomotorinen valmennus lapsille

Nuoret

Keskeneräiseksi jääneellä hermostolla on vaikeuksia selvitä stressistä ja koulun sekä sosiaalisen elämän paineista. Tämä voi näkyä käyttäytymisen haasteina, muistiongelmina, ajanhallinnan ja keskittymisen vaikeuksina.

Nuori voi myös huolehtia ja pelätä liikaa.

Arkuus ja motivaation puute voivat myös parantua sensomotorisen valmennuksen myötä.

sensomotorinen valmennus nuorille

Aikuiset

Kehon sisäistä stressikuormaa pienentämällä eivät ulkopuoliset paineet vaikuta yhtä musertavilta.

Kun opit tuntemaan itsesi, kasvaa myös ymmärrys muita kohtaan.

Näin erilaisuus ei enää ole pelottavaa.

Kun oma hermosto pääsee sensomotorisen valmennuksen avulla rauhoittumaan, jöö energiaa enemmän myös muihin asioihin työn lisäksi.

Hyvä olo ja tyytyväisyys sekä jaksaminen arjessa kasvavat.

Sensomotorinen valmennus aikuisille

Mitä sensomotorisessa valmennuksessa tapahtuu?

Alkukartoitus

Varattuasi ajan tapaamme hoitohuoneellani. Tule tapaamiseen mukavissa vaatteissa, joissa sinun on hyvä olla ja liikkua.

 Kyselen sinulta haasteistasi ja käymme läpi asioita, joita minun on hyvä tietää ennen aloittamista.

Teet ohjauksessani helppoja liikkeitä, joiden avulla hahmotan hermostosi kokonaiskuormaa.

Refleksikartoitus

Tämän jälkeen siirryn kartoitamaan refleksejä yksi kerrallaan. Tämä tapahtuu joko hoitopöydällä maaten, tuolilla istuen tai seisten.

Tapaamisen aikana voidaan mahdollisesti jo hoitaa joitakin refleksejä ja saat neuvoja ja opastusta liikeiden tekemiseen.

Kotiohjeet

Tapaamisen jälkeen lähetän sinulle sähköpostitse yhteenvedon mahdollisista refleksimalleista, jotka sinulla vielä ovat aktiivisena tai puuttuvat kokonaan.

Saat aina sinun tarpeisiisi suunnitellut, yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla voit lähteä purkamaan refleksikuormaasi.

Tapaamisten välillä

Ennen jatkokäyntiä, noin 4-6 viikon päästä, työskentelet omien tuntemustesi ja jaksamisesi mukaan.

Olen aina tavoitettavissa sähköpostitse tai viestillä, jos sinulla nouseekysyttävää harjoitteista tai haluat kertoa omia havaintojasi hermostosi tilasta.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä kysyäksesi lisää tai varaa aikasi alkukartoitukseen -
olet askeleen lähempänä tasapainoisempaa hermostoa

bottom of page