top of page

Levon Voima retriitin peruutusehdot

Peruutusmaksut

Jos peruutat osallistumisesi myöhemmin kuin 30 vrk ennen retriittiä, tulee maksettavaksesi koko retriitin hinta, jollemme löydä tilallesi toista osallistujaa. Tämä siksi, että näin lähellä retriittin alkua on haastava löytää tilallesi enää toista henkilöä. Voit tietenkin myös itse etsiä tilallesi uuden osallistujan.

Peruutuksen katsotaan tulleen voimaan silloin, kun peruutusilmoitus saapuu sähköpostitse osoitteeseen booking@visitbugoynes.no

Jos osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu paikalle, peritään ilmoittautuneelta koko osallistumismaksu.

Pidäthän huolta vakuutuksistasi ja peruutusturvastasi.  Jos sairastut ennen retriittiä, muista hakea lääkärintodistus. Lääkärintodistuksella voit hakea vakuutuksesi kautta korvausta retriitin peruuntumisesta.

Paikan luovuttaminen toiselle henkilölle

Sinulla on oikeus koska tahansa ennen retriittiä luovuttaa paikkasi toiselle henkilölle. Ilmoitathan henkilön vaihdoksesta viipymättä. Tällaisessa tapauksessa peruutusmaksua ei peritä.
Autan myös mahdollisuuksien mukaan löytämään tilallesi toisen osallistujan. Vastuu osallistumismaksusta kuuluu kuitenkin sinulle, kunnes olemme sopineet paikan luovuttamisesta.

Retriitin peruuntuminen
Retriitin toteutuminen riippuu osallistujamäärästä. Vähimmäisosallistujamäärä on ilmoitettu retriitin eisttelytekstissä. Retriitti peruuntuu, jos vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Siinä tapauksessa peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 14 päivää ennen retriitin alkamista.

Jos estyn järjestämästä retriittiä oman sairastumisen tai tapaturman, lähiomaiseni vakavan sairauden, tapaturman tai kuoleman tai muun odottamattoman syyn (nk.  force majeure -tilanteet) takia, ilmoitan peruuttamisesta välittömästi esteen ilmaannuttua.

Tapauksissa, joissa joudun itse peruuttamaan retriitin, mitään maksuja ei luonnollisesti peritä.

bottom of page