top of page

Anteeksiantaminen: Henkisen ja fyysisen terveyden voimaannuttava taikaOsallistuin viikonloppuna Hyvän Tuulen Talolla Reiki- energiahoitokurssille. Itse opiskelun lomassa kurssin parhainta antia oli muiden kurssilaisten ja kurssin opettajan, Reiki Master Kaisa Alatalon kanssa käydyt keskustelut.

Erityisesti mieleeni jäi anteeksi antamisen vaikutus omaan henkiseen kasvuun. Jos jäät kiinni kaunaan, vihaan ja katkeruuteen, olet koko ajan sidottuna kaunan kohteena olevaan henkilöön.


Anteeksiantaminen on inhimillinen teko, joka voi muuttaa elämän suuntaa ja vaikuttaa merkittävästi sekä henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Se on prosessi, joka vaatii sisäistä voimaa, rehellisyyttä ja avoimuutta. Anteeksi antamisen vaikeus voi olla toiminnan

esteenä, mutta sen voima vapauttaa meidät menneisyyden taakoista ja antaa mahdollisuuden rakentaa parempaa ja vapaampaa tulevaisuutta.


Anteeksiantamisen vaikeus


Anteeksiantamisen vaikeus johtuu usein syvälle juurtuneista tunteista ja kokemuksista. Olet ehkä kärsinyt suuria pettymyksiä tai loukkauksia, jotka ovat jättäneet arpia mieleesi. Anteeksiantaminen edellyttää kykyä nähdä tilanne eri näkökulmista ja ymmärtää toisen ihmisen motiiveja ja taustoja. Se vaatii meitä kohtaamaan tunteemme ja prosessoimaan niitä rakentavalla tavalla.


Anteeksiantaminen on valinta, joka vapauttaa meidät vihan, katkeruuden ja kaunan kahleista. Se ei tarkoita, että hyväksyisimme toisen ihmisen väärinkäytökset tai unohtaisimme menneet tapahtumat. Päinvastoin, anteeksi antamalla otamme takaisin vallan omista tunteistamme ja päätämme olla antamatta menneisyyden hallita nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


Anteeksianto on kuin terapeuttinen prosessi, joka auttaa meitä vapautumaan kivusta ja avaa oven uusille mahdollisuuksille.


Anteeksiannon vaikutus terveyteen


Anteeksi antaminen vaikuttaa voimakkaasti henkiseen terveyteemme. Se vapauttaa meidät negatiivisista tunteista ja antaa tilaa myötätunnolle, rauhalle ja ymmärrykselle. Kun annamme anteeksi, vapautamme itsemme syyttelystä ja syyllisyydestä. Se auttaa meitä kasvamaan henkisesti ja kehittämään kykyämme empatiaan ja ymmärtämiseen. Anteeksiantaminen edistää myös itsereflektiota, joka auttaa meitä oppimaan lisää itsestämme ja omista toimintatavoistamme.


Henkisen terveyden lisäksi anteeksiantaminen vaikuttaa myös fyysiseen terveyteemme. Tutkimukset ovat osoittaneet, että anteeksiantajat kokevat vähemmän stressiä, ahdistusta ja masennusta. Heillä on alhaisempi verenpaine ja vahvempi immuunijärjestelmä. Anteeksianto voi myös parantaa unen laatua ja auttaa näin käsittelemään paremmin kipua ja sairauksia. Näitä fyysisiä hyötyjä ei voi vähätellä, sillä ne vaikuttavat suoraan elämänlaatuun ja hyvinvointiin.Anteeksiantaminen vaikuttaa myös anteeksiannettavan elämään. Kun anteeksiantaja vapautuu taakasta, joka on pitänyt häntä vankinaan, on anteeksiannon saajalla mahdollisuus muuttua ja kasvaa. Saadessaan anteeksi voi tuntea syvää kiitollisuutta ja arvostusta anteeksiantajaa kohtaan ja näin samalla löytää uuden yhteyden ja luottamuksen anteeksiantajaan.


Anteeksianto on kuitenkin prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Se ei välttämättä tapahdu hetkessä eikä kaikissa tilanteissa ole mahdollista tai suositeltavaa. On tärkeää kunnioittaa omia rajojamme ja tunteitamme sekä antaa itsellemme aikaa parantua. Anteeksianto ei myöskään tarkoita, että meidän pitäisi jatkaa suhdetta tai luottaa toiseen ihmiseen sokeasti, jos hän on jatkuvasti toistuvasti väärinkäyttänyt meitä.


Anna anteeksi itsellesi


Itselleen anteeksiantaminen on yhtä tärkeä osa anteeksiantoprosessia kuin toisen henkilön anteeksiantaminen. Usein meillä on taipumus olla ankaria itseämme kohtaan ja pitää kiinni menneiden virheiden taakasta. Tämä voi aiheuttaa jatkuvaa syyllisyyttä, itseinhoa ja itseluottamuksen heikkenemistä.


Anteeksianto itseään kohtaan vaatii ensinnäkin itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on, virheineen ja epätäydellisyyksineen. Se on tietoista valintaa vapautua menneiden tapahtumien syyttelystä ja itsensä rankaisemisesta. Anteeksiantaminen itselleen edellyttää myös myötätunnon ja armollisuuden harjoittamista itseä kohtaan.


Reiki ja anteeksianto


Reiki on japanilainen energiahoitomenetelmä, joka voi olla hyödyllinen työkalu anteeksiantoprosessissa. Reikin perusajatus on, että kehossa virtaava elämänenergia vaikuttaa henkiseen, fyysiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiimme.


Reikihoidossa hoidettavaan henkilöön välitetään universaalia energiaa kosketuksen tai käsien läheisyyden kautta, mikä auttaa tasapainottamaan energiakeskuksia ja edistämään kehon omaa parantumisprosessia.Reikin ajatusmaailma liittyy vahvasti anteeksiantoon. Sen periaatteisiin kuuluu mm. elämän käsitteleminen rehellisesti, kiitollisuuden ja myötätunnon harjoittaminen sekä oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden kunnioittaminen. Reikissä uskotaan myös, että anteeksianto on voimakas parantava voima, joka auttaa vapautumaan menneisyyden taakoista ja edistää henkistä kasvua.


Reiki voi tarjota rauhoittavan ja hoitavan ympäristön, jossa käsitellä anteeksiantoa. Se voi auttaa rentoutumaan, vapauttamaan tukoksia kehossa ja avaamaan sydäntä anteeksiantoa varten. Reikin avulla voidaan tasapainottaa kehon energiakeskuksia, mikä voi edistää sisäistä rauhaa ja tyyneyttä.


On kuitenkin tärkeää huomata, että reiki tai mikään muu hoitomenetelmä ei korvaa sitä itse tehtävää työtä, jota anteeksiantoprosessi vaatii. Anteeksiantaminen itselleen voi olla pitkä prosessi, johon liittyy itsereflektiota, omien tunteiden tunnistamista ja käsittelemistä sekä hyväksynnän ja armollisuuden harjoittamista. Reiki voi toimia tukena tässä prosessissa, mutta lopullinen työ tapahtuu aina sisällämme.Anteeksiantamisen harjoituksia


Anteeksi antaminen voi tuntua hankalalta vaan onneksi sitä voi harjoitella! Harjoitellessasi anteeksi antamista voit tehdä sitä esimerkiksi meditaation avulla, pohdiskelemalla päivittäin joitakin näistä Aila Norlamon kirjasta Elämän oppilapsi löytyvistä lauseista:

  • Annan anteeksi kaikelle ja kaikille, jotka ovat joskus asettuneet minua vastaan. Jokaiselle, joka on käytöksellään tehnyt minut onnettomaksi tai vaihaiseksi, annan anteeksi.

  • Annan anteeksi kaiken mikä on ulkopuolellani ja myös kaikelle mikä on sisälläni. Annan anteeksi kaiken menneen, nykyisen ja tulevan.

  • Ennen kaikkea annan anteeksi itselleni. Kukaan ei määrää minulle kovaa kohtaloa- ei Jumala eivätkä muut ihmiset- minä teen sen itse.


Meditaation aikana voit keskittyä hengitykseen ja toistaa mielessäsi jonkun yllä olevista lauseista kokonaan tai osittain. Tai kokeile alla olevaa esimerkkiharjoitusta.Anteeksiantoharjoitus meditaation avulla


Istu mukavassa asennossa, sulje silmäsi ja keskity rauhalliseen hengitykseesi.

Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa olet tehnyt virheen tai loukannut itseäsi. Tunnista tunteet, joita tämä tilanne herättää sinussa. Hengitä syvään ja toista mielessäsi lause: "Anteeksi annan itselleni tämän virheen ja vapautan itseni siitä". Tuo mielessäsi kuvaus siitä, miten antaisit anteeksi itsellesi ja päästäisit menneisyyden taakat pois. Hengitä ulos ja tunne kevyempi ja vapautuneempi olo.
Meditaatio ja anteeksiantoharjoitukset voivat auttaa sinua kehittämään itsellesi anteeksi antamista.


Ne tarjoavat tilan rauhoittumiselle, itsereflektiolle ja myötätunnon harjoittamiselle. Nämä harjoitukset voivat auttaa löytämään sisäistä rauhaa ja hyväksyntää sekä edistää anteeksiantoprosessia itsemme ja muiden kanssa.
Anteeksiantaminen- elämän mittainen läksy


Suomalainen Reikiopettaja Aila Norlamo kirjoittaa kirjassaan Elämän oppilapsi että rakkaus ja anteeksiantaminen ovat suuria läksyjä, joita koko ihmiskunta opettelee. Hänen mukaansa anteeksiantamattomuus salpaa energiaamme ja sitoo meidät teräsköydellä kiinni kaunamme ja vihamme kohteeseen.


Annatpa anteeksi itsellesi tai toiselle, on se aina voimakas teko. Anteeksianto on matka, joka alkaa aina sisältäsi.


Se vaatii itsereflektiota, rehellisyyttä ja myöskin aitoa halua vapautua menneisyyden taakoista. Kaikki tämä voi olla haastavaa, mutta sen vaikutukset terveyteen ovat merkityksellisiä.Anteeksianto antaa meille mahdollisuuden elää täysipainoista elämää, rakentaa parempia ihmissuhteita ja kasvaa inhimillisinä olentoina. Se on voimaannuttava teko, joka avaa oven uusille mahdollisuuksille ja antaa meille vapauden valita elämämme suunta.


Mieti- millainen elämä meillä täällä maapallolla olisikaan, jos jokainen harjoittaisi edes hitusen enemmän anteeksiantoa?


Lempeydellä,
Vihan ylläpitäminen on kuin tarttuisi kuumaan hiileen tarkoituksella heittää se jonkun päälle: sinä olet se joka polttaa itsensä.

Buddha

Lukuvinkkejä:

Aila Norlamo: Elämän oppilapsi

Tuulikki Saaristo: Taikasanat: eli miksi antaisin anteeksi

Colin Tipping: Anna anteeksi itsellesi

Comments


bottom of page